Odpowiedź na list Dyrektora PARPA

Po publikacji w tygodniku Newsweek artykułu pt. “Polki, Polacy i procenty” (nr 19/19 z dn. 6 maja 2019 r.), zdecydowaliśmy się przedstawić nasze stanowisko w liście otwartym do p. Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. List ten opublikowaliśmy również na naszej stronie i na profilu stowarzyszenia na FB (link do Listu Otwartego)…

czytaj więcej...

List otwarty do Dyrektora PARPA

Poniżej publikujemy nasze stanowisko w sprawie treści, opublikowanych w tygodniku Newsweek (19/2019) w artykule „Polki, Polacy i procenty”. Szanowny PanKrzysztof BrzózkaDyrektor PARPA Szanowny Panie, Niechlubnym standardem naszych czasów stało się to, że media używają pewnych skrótów, uproszczeń lub sensacyjnych określeń. Jednak od osoby pełniącej funkcję dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oczekujemy języka merytorycznego, rzetelnej…

czytaj więcej...

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na nowych członków stowarzyszenia , którzy podzielają naszą ideę działania w terapii uzależnień. Zgodnie z naszym statutem Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy zadeklarować chęć pracy w zgodzie z Kodeksem Etyki oraz uzyskać rekomendację od dwóch osób należących do Stowarzyszenia.…

czytaj więcej...

Wskazówki dla Pacjentów podejmujących terapię

Podjęcie terapii odwykowej to trudna decyzja. Często podejmowana pod wpływem emocji, niejednokrotnie związana z poczuciem bezradności, niskiej wartości, desperacji. Pacjenci, rozpoczynający leczenie uzależnienia nie zawsze są świadomi swoich praw. Zdarza się, że godzą się na różne warunki, stawiane przez ośrodki lub terapeutów. Warunki te często stoją w sprzeczności z Kartą Praw Pacjenta. Pacjent musi dokonać…

czytaj więcej...

STACJA ETYKA

Jesteśmy młodymi terapeutami, którzy dbając o dobro osób uzależnionych od alkoholu podejmują apel dotyczący u normalizowania zasad etyki, którymi kierowaliby się wszyscy świadczący pomoc uzależnionym pacjentom. Zbyt często docierają do nas informacje o nieprzestrzeganiu elementarnych praw pacjentów – piszą członkowie Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Niemal każda czytająca te słowa osoba choć raz w życiu miała frustrujące…

czytaj więcej...