Jesteśmy młodymi terapeutami, którzy dbając o dobro osób uzależnionych od alkoholu podejmują apel dotyczący u normalizowania zasad etyki, którymi kierowaliby się wszyscy świadczący pomoc uzależnionym pacjentom. Zbyt często docierają do nas informacje o nieprzestrzeganiu elementarnych praw pacjentów – piszą członkowie Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Niemal każda czytająca te słowa osoba choć raz w życiu miała frustrujące doświadczenia z osobami lub instytucjami świadczącymi usługi zdrowotne (szpitalami, lekarzami, pielęgniarkami etc.) – zatem uczucie łamania praw pacjenta, brak oczekiwanej pomocy nie jest większości z nas uczuciem obcym.
Jednak problem osób uzależnionych od alkoholu należy rozpatrywać z innej perspektywy bo też inna jest ich sytuacja społeczna.

Po pierwsze, wielu z naszych pacjentów – z racji uzależnienia – jest stygmatyzowanych przez społeczeństwo. Trudno więc im dochodzić swoich racji. Niebagatelnym jest fakt, że relacja pacjent-terapeuta nie jest relacją równą. Nie bez przyczyny nigdy nie słyszeliśmy o tym, by – wzorem pacjentów chorych somatycznie, którzy podejmowali taką walkę – osoby uzależnione od alkoholu dochodziły swoich racji przed wymiarem sprawiedliwości. Nie tylko przecież dlatego, że nie mogły powołać się na twarde dowody, jak wyniki badań…

Po drugie, w przeciwieństwie do osób chorych somatycznie, pacjenci uzależnieni od alkoholu są poddawani nie tylko oddziaływaniom terapeutycznym, ale i oddziaływaniom wychowawczym – bywa, że są to oddziaływania przemocowe. (Usuwanie z terapii za karę, etykietowanie, przemoc słowna etc.). Często nie otrzymują więc pomocy, jaka byłaby adekwatna do ich głębokości uzależnienia – i zgodna z najnowszą wiedzą i metodami opartymi na dowodach naukowych.

Po trzecie wreszcie, w naszym środowisku nie ma Komisji Etyki, nie ma też uniwersalnego, przyjętego przez środowisko Kodeksu Etyki – doświadczyliśmy tego boleśnie, będąc świadkami nadużyć wobec pacjentów, pozbawiania ich podstawowych praw i godności i sami nie mając się do kogo z tym zwrócić, ani do czego odwołać. Nie ma bowiem prawnych regulacji dotyczących naszego zawodu.
Dlatego postanowiliśmy zając się tym problemem. Mamy świadomość, że nie dokonamy rewolucji. Ale mamy też nadzieję, że uda nam się zmienić sytuację pacjentów uzależnionych od alkoholu, choćby w ten sposób, że będziemy promować ich prawa i staniemy się adwokatami podniesienia standardów etycznych w naszej pracy. – mówią członkowie Stowarzyszenia.

W ramach projektu STACJA ETYKA Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zbiera relacje osób uzależnionych od alkoholu, które doświadczyły nadużyć podczas terapii tak w ośrodków NFZ, jak i prywatnych.
Celem ma być powstanie Raportu Nadużyć który następnie przekazany zostanie do Ministerstwa Zdrowia wraz z apelem o wprowadzenie Kodeksu Etyki, Komisji Etyki oraz uregulowanie prawne zawodu terapeuty uzależnień.
Listy można nadsyłać na adres zarząd@terapeuci.info

Leave a Comment