Po publikacji w tygodniku Newsweek artykułu pt. “Polki, Polacy i procenty” (nr 19/19 z dn. 6 maja 2019 r.), zdecydowaliśmy się przedstawić nasze stanowisko w liście otwartym do p. Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. List ten opublikowaliśmy również na naszej stronie i na profilu stowarzyszenia na FB (link do Listu Otwartego)

Nasz list wywołał ożywioną dyskusję. Do zawartych w nim tez odniósł się również p. Dyrektor Krzysztof Brzózka, który przesłał na nasze ręce niniejsza odpowiedź (pełen tekst po kliknięciu w poniższy obrazek).

<pismo_od_dyr_K_Brzózki

 

 

 

Ze względu na wagę podniesionych tematów, zdecydowaliśmy się ponownie zabrać głos w dyskusji, czego wyrazem jest poniższy list.

<list STU

 

Leave a Comment