JAN CHODKIEWICZ

Dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Autor licznych prac z zakresu problematyki uzależnień, psychologii zdrowia oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza na czynnikach powiązanych z nawrotami do nałogu oraz zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej w terapii osób uzależnionych. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.