ANNA BAKUŁA

Psycholożka, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA.  Autorka programu Studium Terapii Uzależnień realizowanego od 2007 roku w szkole w Broku, wykładowca STU. Doradca Dyrektora PARPA do spraw lecznictwa odwykowego. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, psycholog w PZP. Wykładowca MCPS i CMPPP przy MEN. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmowała się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, biegły z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Mediator sądowy. Od wielu lat zajmuje się pomaganiem ofiarom przemocy i przestępstw.

PIOTR BAKUŁA

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, psychoterapeuta, członek  Instytutu Analizy Grupowej, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.  Wykładowca CMPP MEN, MCPS i wielu innych. Superwizor pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień.  Autor i współautor  programów terapeutycznych i profilaktycznych, w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używających substancji psychoaktywnych.

W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.  Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych. Główne zainteresowania zawodowe to łączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia, z koncepcjami biochemicznymi, oraz zachowania suicydalne, w szczególności wśród adolescentów. Zajmuje się również problematyką dialogu międzykulturowego, tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom.

JAN CHODKIEWICZ

Dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Autor licznych prac z zakresu problematyki uzależnień, psychologii zdrowia oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza na czynnikach powiązanych z nawrotami do nałogu oraz zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej w terapii osób uzależnionych. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.

IRENEUSZ KACZMARCZYK

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, trener i superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr socjologii, autor badań i publikacji pt. „Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce” oraz koncepcji kryzysów osób uzależnionych. Współpracuje z Ośrodkiem INTRA, Ośrodkiem SENSUM, szkołą psychoterapii CBT-EDU  w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nauczyciel warsztatu psychoterapeutów i trenerów grupowych. Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.