Jesteśmy otwarci na nowych członków stowarzyszenia , którzy podzielają naszą ideę działania w terapii uzależnień.

Zgodnie z naszym statutem Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy zadeklarować chęć pracy w zgodzie z Kodeksem Etyki oraz uzyskać rekomendację od dwóch osób należących do Stowarzyszenia. Przyjęcie członka nastąpi na posiedzeniu Zarządu po stwierdzeniu spełnienia wymagań statutowych,

 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Prosimy o podanie następujących danych:


*) osoby, biorące udział w procesie certyfikacji proszone są o podanie numeru zaświadczenia o wpisaniu na listę osób uczestniczących w szkoleniu

Deklaruję chęć przystąpienie do Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Moją kandydaturę rekomendują:

Oświadczam, że: