KODEKS ETYCZNY DLA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Naczelną rolą kodeksu etycznego dla członków Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień jest szeroko pojęte dobro pacjenta i uczciwe etycznie traktowanie jego jako osoby.

Zasady etyki zawodowej członka Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień wobec pacjenta:

1. członek Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień dba o najwyższą jakość swojej pracy, poszerzając ją o najnowszą wiedzę reprezentowaną nie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ale również całej Europy i świata
2. członek STU respektuje wszystkie najnowsze informacje dotyczące rozwoju nauki w kontekście pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi
3. w pracy z pacjentem członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do komunikowania się z pacjentem w sposób humanistyczny, uwzględniające Prawa Człowieka, a w szczególności prawo do godności, szacunku i wolności, a co za tym idzie wolnego wyboru
4. członkowie STU nie używają wobec pacjentów uzależnionych określeń stygmatyzujących osobę np. alkoholik, hazardzista, seksoholik itp.; posługują się określeniami zgodnymi ze standardami światowymi takimi jak: osoba uzależniona od…
5. w pracy członków Stowarzyszenia nie używa się żadnej presji wobec pacjenta, pozostawiając mu decyzję, w jaki sposób chce być leczony, korzystając z dostępnych opcji takich jak:
– Program Ograniczenia Picia (jeśli po diagnozie istnieje taka możliwość)
– całkowita abstynencja
– redukcja szkód
6. członek Stowarzyszenia dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania pacjenta, aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
7. ze względu na specyfikę zawodu utrudniającą często obiektywny osąd własnych działań, członek Stowarzyszenia jest osobiście odpowiedzialny za poddawanie swojej pracy systematycznemu nadzorowi poprzez superwizje i inne formy pracy zespołowej
8. terapeuta uzależnień należący do Stowarzyszenia, w sytuacji gdy warunki pracy uniemożliwiają stosowanie zasad etyki dąży do poszanowania zasad etyki w miejscu pracy, bez względu na pozycję jaką zajmuje w hierarchii zawodowej
9. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do poszerzania wiedzy na temat nowych podejść terapeutycznych
10. członkowie Stowarzyszenia przestrzegają zasad etycznych obowiązujących na stronie internetowej w i w ramach PARPA oraz KBPN
11. członkiem Stowarzyszenia może być każdy terapeuta uzależnień, który decyduje się na przestrzeganie powyższego kodeksu etycznego
12. członek Stowarzyszenia dba o propagowanie powyższych zasad etycznych – tak i w środowisku terapeutycznym jak i w mediach oraz innych miejscach oddziaływania na opinię publiczną
13. dla terapeuty uzależnień przynależącego do Stowarzyszenia osoby małoletnie powinny być traktowane w sposób szczególny, ze względu na ograniczenie lub brak prawnych możliwości stanowienia o własnej osobie. Podstawową zasadą pracy z osobami małoletnimi jest ich dobro, co oznacza, że osoby te w kontaktach z terapeutą uzależnień mają prawa nie mniejsze niż pacjenci dorośli. W razie stwierdzenia naruszenia przez instytucje i osoby dorosłe dobra małoletniego terapeuta uzależnień ma prawo odmówić współpracy z tymi instytucjami i osobami.