KOMISJA REWIZYJNA

Bartłomiej Frukacz – przewodniczący

Jest terapeutą uzależnień. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok. Prowadzi prywatną poradnię Twój Czas – Pracownia Rozwoju Osobistego, która znajduje się na granicy Jabłonny i Legionowa (obrzeża Warszawy). W  pracowni usługi świadczą psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik oraz dietetyk. Jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie oraz członkiem zespołu interdyscyplinarnego na tym samym terenie.

Od 2011 r. prowadzi grupy wsparcia dla uzależnionych.  Jest współzałożycielem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Lepsze Dziś oraz Prezesem Fundacji Wsparcia Rozwoju Osobistego Lepszy Czas.

 

Norbert Gibowski 

Terapeuta uzależnień.

Ukończył wydział nauk humanistycznych na kierunku- socjologia – specjalność –socjologia pracy socjalnej. Studia drugiego stopnia: specjalność – poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie. Zatrudniony jako Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Katarzyna Kaczmarek

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzi prywatny gabinet w Łodzi. Jej celem jest wspieranie innych w radzeniu sobie z doświadczeniami z dzieciństwa, nałogami oraz w rozwoju zasobów osobistych.

Prowadzi blog na temat Psychologii Dorosłych Dzieci, gdzie rozwija tematykę związaną z wpływem dzieciństwa na dorosłość. Uważa, że każdy człowiek ma potencjał, by dokonać zmiany w swoim życiu. Zaś każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla niej odkrywaniem niezmierzonych pokładów ludzkich możliwości oraz towarzyszeniem w podróży w głąb siebie.

Joanna Szmurło

Obecnie kierownik i współwłaściciel Ośrodka Terapeutycznego Revenu w Białymstoku.Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień SP/0124/2006 (KBDSN). Prawie 20 lat pracowała w Ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, w tym – kilka lat na stanowisku kierowniczym, zajmując się różnymi formami terapii, psychoterapii i psychoedukacji. Jej doświadczenie terapeutyczne to praca zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi.

W pracy zawodowej łączy techniki terapeutyczne z szacunkiem do pacjenta i jego potrzeb. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty rozwoju osobistego oraz psychoedukację w tematyce uzależnień.

Ewelina Rożdżyńska

Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. W trakcie studiów licencjackich (socjologia) odbywała wolontariat w Poradni Monar na krakowskim Kazimierzu. Tam także brała udział w projekcie finansowym przez Urząd Miasta-Redukcja Szkód.

Obecnie pracuje w DPS dla osób uzależnionych od alkoholu i odbywa praktyki w jednej z krakowskich poradni. Jako terapeutka uzależnień jest w procesie certyfikacji PARPA.