Odpowiedź na list Dyrektora PARPA

Po publikacji w tygodniku Newsweek artykułu pt. “Polki, Polacy i procenty” (nr 19/19 z dn. 6 maja 2019 r.), zdecydowaliśmy się przedstawić nasze stanowisko w liście otwartym do p. Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. List ten opublikowaliśmy również na naszej stronie i na profilu stowarzyszenia na FB (link do Listu Otwartego)…

czytaj więcej...

List otwarty do Dyrektora PARPA

Poniżej publikujemy nasze stanowisko w sprawie treści, opublikowanych w tygodniku Newsweek (19/2019) w artykule „Polki, Polacy i procenty”. Szanowny PanKrzysztof BrzózkaDyrektor PARPA Szanowny Panie, Niechlubnym standardem naszych czasów stało się to, że media używają pewnych skrótów, uproszczeń lub sensacyjnych określeń. Jednak od osoby pełniącej funkcję dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oczekujemy języka merytorycznego, rzetelnej…

czytaj więcej...

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na nowych członków stowarzyszenia , którzy podzielają naszą ideę działania w terapii uzależnień. Zgodnie z naszym statutem Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy zadeklarować chęć pracy w zgodzie z Kodeksem Etyki oraz uzyskać rekomendację od dwóch osób należących do Stowarzyszenia.…

czytaj więcej...

Wskazówki dla Pacjentów podejmujących terapię

Podjęcie terapii odwykowej to trudna decyzja. Często podejmowana pod wpływem emocji, niejednokrotnie związana z poczuciem bezradności, niskiej wartości, desperacji. Pacjenci, rozpoczynający leczenie uzależnienia nie zawsze są świadomi swoich praw. Zdarza się, że godzą się na różne warunki, stawiane przez ośrodki lub terapeutów. Warunki te często stoją w sprzeczności z Kartą Praw Pacjenta. Pacjent musi dokonać…

czytaj więcej...

STACJA ETYKA

Jesteśmy młodymi terapeutami, którzy dbając o dobro osób uzależnionych od alkoholu podejmują apel dotyczący u normalizowania zasad etyki, którymi kierowaliby się wszyscy świadczący pomoc uzależnionym pacjentom. Zbyt często docierają do nas informacje o nieprzestrzeganiu elementarnych praw pacjentów – piszą członkowie Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Niemal każda czytająca te słowa osoba choć raz w życiu miała frustrujące…

czytaj więcej...

Stanowisko Rady do spraw Akredytacji PARPA wobec projektów rozporządzeń

Warszawa 07.11.2018 Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski Stanowisko Rady do spraw Akredytacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec projektów rozporządzeń: 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu…

czytaj więcej...

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie proponowanych zmian w systemie kształcenia psychoterapeutów uzależnień

Nasze Stowarzyszenie skupia 134 terapeutów i instruktorów terapii uzależnień z całej Polski. W ich imieniu zwracamy się do Ministra Zdrowia z prośbą o wycofanie rozporządzeń ogłoszonych 30 października 2018 w RCL. Nasz list będzie bardzo osobisty – ale też będzie on spójny z pracą, którą wykonujemy, a która opiera się na uczciwej, osobistej relacji z…

czytaj więcej...

Bronić czy milczeć? – Anna Bakuła

Mój artykuł adresuję do wszystkich terapeutów uzależnień, ale szczególnie do tych, którzy wierzą, że leczenie uzależnienia powinno opierać się na mocnej, brutalnej nawet konfrontacji. Którzy myślą o osobach uzależnionych w kategoriach, że są to osoby pokrętne i manipulacyjne i że trzeba z nimi uważać, bo mogą wykorzystać terapeutę, oszukać i tu cytuję: ,,zaprowadzić pod budkę…

czytaj więcej...