Misją Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień jest dbanie o jak najwyższe standardy leczenia osób uzależnionych oraz pomocy dla ich bliskich.

Fundament naszej misji stanowi przekonanie o niezbywalnym prawie osoby potrzebującej pomocy terapeuty uzależnień do poszanowania jej godności, podmiotowości, indywidualności, wolności oraz wyboru ścieżki zdrowienia.

Naszą misję chcemy realizować poprzez następujące cele:

  • Popularyzowanie w środowisku terapeutycznym oraz populacji ogólnej wiedzy na temat udowodnionych naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień,

  • Wdrażanie udowodnionych naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień,

  • Dbałość o przestrzeganie praw pacjenta oraz kodeksu etyki terapeuty uzależnień,

  • Kreowanie polityki zdrowotnej w obszarze leczenia uzależnień

  • Dbałość o etos zawodu terapeuty uzależnień

  • Popularyzowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom