ZARZĄD STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Prezes: Maja Ruszpel

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Doświadczenia zbierała na stażu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz współpracując z prywatnymi ośrodkami terapii.

Wcześniej, zajmowała się polityką narkotykową. Pracowała dla Global Drug Policy program Open Society Foundations; w pełni odpowiadała za działania promocyjne w Polsce dla Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej (współpraca z Biurem Prezydenta A. Kwaśniewskiego).

Ma 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjnych i społecznych o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Dziennikarka. Publikowała w licznych polskich mediach: „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Zwierciadle”, współpracowała z Radiem TOKFM. Założyła oraz prowadzi Fundację Inspiratornia.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych że specjalnością Profilaktyka Społeczna z Resocjalizacją Sądową (praca magisterska poświęcona terapii uzależnień w warunkach izolacji więziennej) oraz Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze, ukończyła również studia podyplomowe w Akademii im. L. Koźmińskiego – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Szkołę Psychoterapeutów i Instruktorów Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Broku.

Wiceprezes: Magdalena Nawisielska

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała kulturę współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2011 jest związana ze środowiskami promującymi psychoanalizę w podejściu wypracowanym przez Jacquesa Lacana – była członkiem Sinthomu oraz Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Uczestniczyła w wielu seminariach, konferencjach i spotkaniach dotyczących teorii i praktyki klinicznej w tym podejściu.

Odbyła staż psychoterapeutyczny na oddziale ostrym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego, w czasie którego zdecydowała się podjąć naukę w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Brok.

Pracowała z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu na Farmie Życia w Więckowicach. Współpracowała z Społeczną Inicjatywą Narkopolityki w obszarze partyworkingu. Obecnie pracuje jako terapeuta uzależnień w Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w Krakowie, współpracuje z poradnią leczenia uzależnień i współuzależnień oraz prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną i terapii uzależnień.

Skarbnik: Katarzyna Kaczmarek