ZARZĄD STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Prezes: Maja Ruszpel

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Doświadczenia zbierała na stażu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz współpracując z prywatnymi ośrodkami terapii.

Wcześniej, zajmowała się polityką narkotykową. Pracowała dla Global Drug Policy program Open Society Foundations; w pełni odpowiadała za działania promocyjne w Polsce dla Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej (współpraca z Biurem Prezydenta A. Kwaśniewskiego).

Ma 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii informacyjnych i społecznych o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Dziennikarka. Publikowała w licznych polskich mediach: „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Zwierciadle”, współpracowała z Radiem TOKFM. Założyła oraz prowadzi Fundację Inspiratornia.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych że specjalnością Profilaktyka Społeczna z Resocjalizacją Sądową (praca magisterska poświęcona terapii uzależnień w warunkach izolacji więziennej) oraz Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze, ukończyła również studia podyplomowe w Akademii im. L. Koźmińskiego – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Szkołę Psychoterapeutów i Instruktorów Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Broku.

Wiceprezes: Magdalena Nawisielska

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała kulturę współczesną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2011 jest związana ze środowiskami promującymi psychoanalizę w podejściu wypracowanym przez Jacquesa Lacana – była członkiem Sinthomu oraz Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Uczestniczyła w wielu seminariach, konferencjach i spotkaniach dotyczących teorii i praktyki klinicznej w tym podejściu.

Odbyła staż psychoterapeutyczny na oddziale ostrym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego, w czasie którego zdecydowała się podjąć naukę w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Brok.

Pracowała z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu na Farmie Życia w Więckowicach. Współpracowała z Społeczną Inicjatywą Narkopolityki w obszarze partyworkingu. Obecnie pracuje jako terapeuta uzależnień w Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w Krakowie, współpracuje z poradnią leczenia uzależnień i współuzależnień oraz prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną i terapii uzależnień.

Skarbnik: Katarzyna Kaczmarek

Członek zarządu: Zdzisław Krzyżanowski

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, na wydziale pedagogiki ze specjalizacją opiekuńczo – wychowawczą z resocjalizacją. Po studiach magisterskich podjął studia doktoranckie, które ukierunkowane były na biografistykę pedagogiczną.

Po działaniach na uczelni zaczął pracować w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym, gdzie pełnił funkcję wychowawcy przez trzy lata. Pracuje w dwóch przychodniach w Chełmie (woj. Lubelskie) i jest w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Prowadzi także działania wolontarystyczne podczas, których udziela bezpłatnej pomocy.

W Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień zajmuje się sprawami terapii młodzieży  i wraz z innymi członkami chciałby napisać publikację, która pomogłaby wszystkim, którzy pracują z młodymi ludźmi, podpowiedziała kilka wskazówek i dała możliwość dalszego rozwoju

Sekretarz: Krzysztof Pielechowski

Pedagog i terapeuta uzależnień. W swojej pracy kieruje się wartościami humanistycznymi, pomaga zarówno osobom doświadczającym trudności w związku z używaniem substancji lub niekontrolowaniem swoich zachowań, jak również ich bliskim. Specjalizuje się w terapii uzależnień behawioralnych: m.in od hazardu, seksu i pornografii, komputera i gier.

Ukończył studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki oraz profilaktyki społecznej oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok a także szereg specjalistyczych kursów i szkoleń, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu zdobywał, pracując w Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa-Wola oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień w Nałęczowie. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie, współpracuje również Stowarzyszeniem “Nie gram” w zakresie pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi i ich bliskim.

Prowadzi warsztaty, szkolenia i inną działalność dydaktyczną na rzecz profilaktyki uzależnienień.