KIM JESTESMY?

Jesteśmy Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień, zrzeszających psychologów, psychoterapeutów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień w całej Polsce.

KIEDY POWSTALIŚMY?

8 kwietnia 2018 roku postanowiliśmy się spotkać, by przedyktować ideę Stowarzyszenia. Tego dnia oficjalnie wspólnie je założyliśmy.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

Członkami Założycielami Stowarzyszenia byli i wchodzili w pierwotny jego skład uczniowie, absolwenci i wykładowcy Szkoły Terapii Uzależnień CARE Brok.

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA STOWARZYSZENIA?

Znamy się ze szkoły – niektórzy z nas wspólnie się uczyli, inni znają się z grupy istniejącej na Facebooku o nazwie Brokersi.

Wiara w to, że możemy wspólnie zmienić polskie lecznictwo odwykowe pojawiła się w listopadzie 2017, kiedy to wspólnie napisaliśmy i wysłaliśmy list do Ministerstwa Zdrowia w sprawie podwyższenia płac dla terapeutów uzależnień. Zebraliśmy jednocześnie około 1800 podpisów z
naszego środowiska w całej Polsce.

Następnie formowany był statut stowarzyszenia oraz wybuch burzy mózgów i wielu różnych pomysłów, które omawiane były właśnie na Brokersach – czyli stronie facebookowej stworzonej przez założycieli szkoły w celu dzielenia się informacjami i wymieniania wiedzy jak i doświadczeń.

Łączy nas jedno – humanistyczne podejście do zawodu, wysoka etyka zawodowa i nauka w oparciu o najnowsze światowe dane to nasze priorytety. W pracy działamy w oparciu o dialog motywujący, ale także jesteśmy elastyczni mając na uwadze jak na przestrzeni czasu zmienia się terapia w polskim odwyku. Istotne dla nas są doniesienia ze światowego podejścia do terapii, dane naukowe, ciągle zmieniające się zapotrzebowanie na terapię oraz nowo powstające uzależnienia.

Powstaliśmy by propagować humanistyczne, niekonfrontujące, niestraszące podejście do terapii, które bezdyskusyjnie ma przełożenie na leczenie pacjenta. Powstaliśmy także by bronić praw pacjenta i reagować w razie łamania etyki zawodu. Pracujemy w najróżniejszych nurtach jak psychoanalitycznym, psychodynamicznym, egzystencjalnym ,Terapii Poznawczo Behawioralnej i Gestalt, ale łączy nas jeden wspólny cel – dobro, ochrona i wparcie dla pacjenta.